ANSLAGSTAVLA

Japanese Chins/genetic-color-chart
EngelskaJAPANESE_CHIN_COLOR.html
JCS 40 ÅR - MINIGRUPPENS UTSTÄLLNING RAMKVILLA UTST.RAMKVILLA.html
Japanese Chin Societetens
nya raskompendium kan nu köpas

Sätt in 130:- på JCS pg. 83 12 82-9  (priset inkl. porto)

Glöm inte att skriva ditt namn och adress
och vad inbetalningen gäller
 

4