Välkommen till


Japanese Chin Societetens  årsmöte

för 2020 och 2021

söndagen den 6 mars kl 15.00


Årsmötet kommer att genomföras digitalt.


Anmäl till mötet senast 27 februari

via e-post till: sekreterare@japanesechin.se

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut

på medlemssidan på Facebook

samt skickas via mail tillsammans med länk

till mötet till de som anmält sig.


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.


Varmt välkomna!


 mailto:phalenia@phalenesallskapet.se?subject=e-post%C3%A4mne

ÅRSMÖTE