Kallelse till JCS ÅRSMÖTE  2018                

JCS NYA STADGAR                            Årsmötesprotokoll 2017

 mailto:phalenia@phalenesallskapet.se?subject=e-post%C3%A4mne


JSC ÅRSMÖTE-18


Kallelse till

JCS ordinarie årsmöte 2018Alla JCS medlemmar

kallas till ordinarie årsmöte

söndagen den 13/5 2018


Plats: Lidköping

(i samband med SKK:s utställning)


Årsmötet kommer att hållas efter

rasbedömningen

- dock tidigast kl. 13:00


På dagordningen stadgeenliga ärenden.


OBS: Motioner och ärenden till årsmötet

skall vara skrifliga och vara styrelsen

tillhanda senast 3 veckor före årsmötet


Alla medlemmar

hälsas hjärtligt välkomna!