DOMARKONFERENSEN 2019

JCS AVELSREKOMMENDATIONERJCS_AVELSREK..html
SKK:s  NYA GRUNDREGLER
 

Domarkonferens för Japanese Chin, SDHK, Stockholm 2019-11-15

En sammanställning baserad på återberättande av Sara Nordin.


Sara Nordin, exteriördomare och ledamot i SDHK var snäll och erbjöd sig att presentera vår ras. Det gjorde hon mycket förtjänstfullt enligt de som var där.


I förväg hade Sara satt samman en Power Point-presentation med bland annat gamla bilder på Japanese Chin från före förra sekelskiftet. En bild från 1889 fanns i en bok där det bland annat stod att rasen är ”En trevlig sällskapshund som förtjänar mer uppmärksamhet”. Något som gäller ännu.

Alla kunde också se hur lite rasen förändrats över tid, hundarna på de gamla bilderna skulle kunna vara hundar från nutid.


Tiden för vår domarkonferens var inplanerad på fredag kväll. Kanske inte den bästa tiden för att ha en pigg publik. Trots detta upplevde Sara att hon hade mycket intresserade åhörare. Nästan 70 personer var närvarande.


I sin presentation av rasen framhöll hon bland annat hur viktigt det är med rasens elegans. Hundarna ska röra sig livligt och lätt med det typiska Chin-lyftet med frambenen. Hon framhöll också att litenhet i sig inte är en kvalitet, helheten är viktigast. Rastypiskt är att bära sitt huvud stolt trots en kort hals.


När de pratade om färger så var alla närvarande till synes eniga om att sobel inte är en godkänd färg eftersom den inte nämns i FCI’s rasstandard. Svarta inslag på en röd hund får heller inte förekomma. (Kanske borde den japanska rasklubben tillskrivas om att förtydliga angående detta i standarden?)


Sex hundar från tre olika ägare presenterades på konferensen. Hundarna visades i rörelse och ståendes på bord. Sara upplevde att det inte var så många frågor om detaljer på hundarna. Tidigare har presentationen varit en halvdag istället för ett par timmar och då har deltagarna delats in i grupper som fått kika på olika detaljer på hundarna. Kanske var det bättre?


Ett par gånger kom frågor angående andningsproblematik - men Sara påminde om att det finns flera andra forum för just den diskussionen och att denna konferens gäller rasen idag i förhållande till FCI’s rasstandard.


Någon domare påpekade att de deltagande hundarna var av varierande storlek. Sara talade då om att det är så rasen ser ut, den är inte homogen. Trots att så få hundar registreras i Sverige så lyckas uppfödarna få fram många hundar av oerhört hög kvalitet.


Konferensen framhöll vilket bra arbete vi gör i Japanese Chin Societeten trots att det är en mycket liten klubb med i dagsläget 24 medlemmar. De tyckte också att de deltagande hundarna var mycket trevliga.  Överlag fick rasen och klubben positiv feedback från konferensen.


Återberättat av Irene Sandström