ENKÄT

Länk till enkät


Nu är det dags för en revidering av vårt RAS-dokument (Rasspecifik Avelsstrategi).


Rasklubben för Japanese Chin, Japanese Chin Societeten,  genomförde senast 2010 en hälsoenkät och den finns redovisad i sammanfattande form i RAS-dokumentet på klubbens hemsida.

Avelskommittén (AK) har av styrelsen fått i uppdrag att utarbeta denna enkät för att kartlägga rasens aktuella hälsotillstånd. Blanketten avser sjukdomar som kan påverka framtida avelsarbete.


Förutsättningen för att vi ska lyckas med vårt arbete är att DU som Japanese Chin ägare vill medverka genom att svara på enkäten. Dina svar är viktiga och till stor hjälp för det framtida hälsoarbetet och du deltar anonymt.

Vi ber dig att skicka in enkäten även om din hund har varit kärnfrisk hela livet och aldrig satt sin tass på en veterinärklinik.


Vi är mycket tacksamma om Du kan ta Dig tid en stund och besvara frågorna. Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.


Eftersom vi behöver så många svar som möjligt så är vi tacksamma för om du besvarar en enkät för varje hund om du är eller har varit ägare till flera Japanese Chin.

För de som saknar möjlighet att besvara enkäten via dator/platta/mobil finns möjlighet att få enkäten skickad hem i pappersformat vilket också kommer att annonseras om i Japanese Chin Nytt nr 3 -17. Vid frågor om enkäten hör av er till irene.ledamot@japanesechin.se

Enkäten ligger öppen att besvara fram till 30 september 2017.


Låt oss tillsammans med gemensamma krafter arbeta framåt så att vår ras håller sig sund och frisk!