Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 14 juni /last entry by post june 14th,

sänds till/send to: Dogpaws c/o Fuglelstad, Lyckåsvägen 22, 142 52 Skogås, Sweden.


Blankett/entryform ”tävlingsanmälan” (finns att hämta på /download at www.skk.se


Sista anmälningsdag via anmälningsformulär är den 23 juni kl 12.00

https://forms.gle/1cNscX3ddLkxrKsK8  - eller maila anmälan till info@dogpaws.se


For foreign exhibitors please send a copy of the registration certificate/pedigree to compete@skk.se a few days before you want to make the entry online.


Avgiften sätts in på Japanese Chin Societetens PlusGiro 83 12 82-9, ange på betalningen hundens namn och registeringsnummer samt ägare.


Payment: Please pay the entry fee via SWIFT to our IBAN account number.

SE15 9500 0099 6042 0831 2829, SWIFT address: NDEASESS


Payment receipts must indicate the name of the dog, registration number and owner

Payment must reach Japanese Chin Sociteten by the last date.


Frågor rörande din anmälan, kontakta: Dogpaws N Shows AB, telefon 076-008 28 74,

'telefontid: måndag, tisdag och torsdag kl 18.00 - 20.00


Enquiries regarding your entry:

Dogpaws N Shows AB, phone +46(0)76-008 28 74, Monday, Tuesday and Thursday between 18.00 – 20,00.

Or send an email  info@dogpaws.se.


Allmänna upplysningar/ information: Harrieth Sandberg, ordforande@japanesechin.se

telefon/phone +46(0)70 2840261

Du hittar oss även på /you may also find us at https://www.japanesechin.se/JCS.html

 

KLASS /CLASS                                                                AVGIFTER/ENTRY FEE 

Valp 4-6 mån - Puppy class 4-6 month ................................      180:- SEK

Valp 6-9 mån - Puppy class 6-9 month ................................      180:- SEK

Junior 9-18 mån  - Junior class 9-18 month ........................      400:- SEK

Unghund  15-24 mån - Intermediate class from 15-24 month    400:- SEK

Öppen klass från 15 mån - Open class from 15 month ........      400:- SEK

Champion från 15 mån - Champion class from 15 month ....     400:- SEK

Veteran klass från 8 år - Veteran class from 8 years ...........     100:- SEK

 


Det kommer även att anordnas specialklasser/ It will also be organized specialclasses,

Bästa röda/best red, bästa rörelser/best movement, bästa huvud/best head, barn med hund/child with dog

 

Två andra utställningar anordnas samma helg/ two other dog shows will be arranged the same weekend

www.sdhk.se     www.wkk.se


JCS 50 ÅR - RASSPECIAL 2024      Domarpresentation skrolla ner !

JCS 50 ÅR - RASSPECIAL 2024      Domarpresentation skrolla ner !

JCS 50 ÅR - RASSPECIAL 2024      Domarpresentation skrolla ner !

Japanese Chin Societeten 50 År

Jubilemsutställning i Västerås

den 13 Juli, Plats Apalby

Domare: Lee Grogan, Irland

(kennelprefix : Wysteria & Vanistica)