JCS Spec. UTSTÄLLNING

och KLUBBTRÄFF 28/6-2019 - foto Mats Sandström

Tack alla för en trevlig dag & kväll!