Japanese Chin Societetens nya raskompendium 
nu köpas
Sätt in 130:- på JCS pg. 83 12 82-9 
(priset inkl. porto)
Glöm inte att skriva ditt namn och adress
och vad inbetalningen gällerANSLAGSTAVLA.html
webmaster@japanesechin.semailto:webmaster@japanesechin.semailto:webmaster@japanesechin.se?subject=shapeimage_5_link_0

© Japanese Chin Societeten

SKK AVELSDATA
https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspxhttps://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspxshapeimage_6_link_0

VÄLKOMMEN TILL JAPANESE CHIN SOCIETETEN - ASS MED SKK VIA SDHK

 

Japanese Chin Societetens nya raskompendium kan nu köpas

Sätt in 130:- på JCS pg. 83 12 82-9

(priset inkl. porto)

Glöm inte att skriva ditt namn och adress

och vad inbetalningen gäller