webmaster@japanesechin.semailto:webmaster@japanesechin.semailto:webmaster@japanesechin.se?subject=shapeimage_4_link_0
SKK AVELSDATA
https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspxhttps://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspxshapeimage_5_link_0
Japanese Chin Societetens
nya raskompendium 
kan nu köpas
Sätt in 130:- 
 JCS pg. 83 12 82-9 
(priset inkl. porto)
Glöm inte att skriva ditt namn och adress
och vad inbetalningen gällerANSLAGSTAVLA.html

@Japanese Chin Societeten

all right reserved

OBS länk:  BREV TILL MEDLEMMARNA