STYRELSE OCH ORGANISATIONSLISTA

Styrelse enl konst. möte 2022-03-06Ordförande

Jeanette Thunström

ordforande@japanesechin.se


Vice Ordförande

Irene Sandström

irene.ledamot@japanesechin.se


Sekreterare

Mats Sandström

sekreterare@japanesechin.se


Kassör

Kicki Stavenborn

kassor@japanesechin.se


Ord. Ledamot

Charlotta (Lotta) Östholm

charlotta.ledamot@japanesechin.se


Ord. ledamot

Anna Johansson

anna.suppl@japanesechin.se


Ord. ledamot

Monica Nilsson

monica.ledamot@japanesechin.se


Suppleanter

Harrieth Sandberg

harrieth@japanesechin.se


Inga-Lill OrremarkOrganisationslista  mail adresser. se styrelseAvelskommitté

Sammank. Irene Sandström


Materialförvaltare

Anna Johansson


Tio-i-toppräkning

Charlotta Östholm


Tävlingsansvariga

Kicki Stavenborn

Charlotta Östholm


Arbetsutskottet (AU) mail se styrelse

Ordförande, Sekreterare & Kassör


Firmatecknare JCS se styrelse

Ordförande och kassör

(var för sig)


Webmaster : Barbro Stensson

webmaster@japanesechin.se


Revisor Gunnel Samuelsson

gunnel@beguns.se

Revisor suppl. Maria Lönnhammar


Valberedning

Sammank.allande: Göran Sjögren

goran.sjogren@spray.se

Eva Bjärlund

ebjrlund@yahoo.com

 

Japanese chin Societeten