STYRELSE OCH ORGANISATIONSLISTA 2020-08-18

Styrelse enl konst. möte 2020-08-18Ordförande

Charlotta (Lotta) Östholm

ordforande@japanesechin.se


Vice Ordförande

Irene Sandström

irene.ledamot@japanesechin.se


Sekreterare

Mats Sandström

sekreterare@japanesechin.se


Kassör

Kicki Stavenborn

kassor@japanesechin.se


Ord. Ledamot

Barbro Stensson

webmaster@japanesechin.se


Ord. Ledamot

Monica Nilsson

monica.ledamot@japanesechin.se


Ord. ledamot

Anna Johansson

anna.suppl@japanesechin.se


Suppleanter

Harrieth Sandberg

harrieth@japanesechin.se


Inga-Lill Orremark

ingalill@japanesechin.se
Organisationslista  mail adresser. se styrelseWebmaster JCS hemsida + FB

Barbro Stensson


Avelskommitté

Sammank. Irene Sandström

Barbro Stensson


Materialförvaltare

Anna Johansson


Tio-i-toppräkning

Charlotta Östholm


Tävlingsansvariga

Kicki Stavenborn

Charlotta Östholm


Arbetsutskottet (AU) mail se styrelse

Ordförande, Sekreterare & Kassör


Firmatecknare JCS se styrelse

Ordförande och kassör

(var för sig)


Revisor Gunnel Samuelsson

gunnel@beguns.se

Revisor suppl. Maria Lönnhammar


Valberedning

Sammank.allande: Göran Sjögren

goran.sjogren@spray.se

Eva Bjärlund  ebjrlund@yahoo.com

Kicki Pettersson  kicki@hape.se