KALLELSE ÅRSMÖTE FÖR 2023

Välkommen till Japanese Chin Societetens årsmöte för 2023!


Årsmötet kommer att hållas söndagen den 18 februari kl. 13.00

och kommer att ske digitalt.


Alla medlemmar är varmt välkomna att delta och anmälan till mötet

vill vi ha senast 11 februari via e-post till irenesekreterare@japanesechin.se


Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på medlemssidan på Facebook


samt skickas via mail, tillsammans med länk till mötet, till de som anmält sig.


Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.


Varmt välkomna!

 

4