VÄLKOMMEN SOM MEDLEM  I JCS 2019

JCS Postgiro   83 12 82-9

 


KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP I JAPANESE CHIN SOCIETETEN INKL-  SDHK


Medlemskap  gäller kalenderår (v.g. betala för 2019 d. 31/12-18)

Välkommen till vår klubb!


OBS JCS:s  medlemskap innefattar även ett medlemskap i SDHK

med möjlighet att ställa ut på alla SDHK:s utställningarMedlemsavgifterna  nrdan:


Ordinarie vuxen medlem:

250 kr


Utländsk medlem: Vuxen medlem utom Sverige

250 kr


Familjemedlem:

Familjemedlemskap kan lösas av person som ingår

i samma hushåll som ordinarie medlem.

125 kr


Gåvomedlem (inom Sverige):

Gåvomedlemskap kan skänkas av ordinarie vuxen eller utländsk medlem. Gåvomedlemskap kan inte skänkas till person som tidigare varit medlem,

om inte 5 år gått sedan personen sist var medlem.

Den som skänker ett gåvomedlemskap skall uppge sitt namn.

150 kr


Gåvomedlem (utom Sverige):

Samma kriterier som för gåvomedlemskap inom Sverige.

150 kr


Juniormedlem (inom Sverige):

Juniormedlemskap kan lösas t.o.m. det kalenderår man fyller 21 år

150 kr


Juniormedlem (utom Sverige):

Samma kriterier som för juniormedlemskap inom Sverige.

150 kr.