VÄLKOMMEN SOM MEDLEM  I JCS 2020KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP I JAPANESE CHIN SOCIETETEN INKL-  SDHK


JCS:s  medlemskap innefattar således även ett medlemskap i SDHK

med möjlighet att ställa ut på alla SDHK:s utställningarMedlemskap gäller kalenderår! (1/1 - 31/12)

Ny medlem är naturligtvis välkommen även annan tid på året!


Medlemsavgifter enl. nedan insättes på JCS Postgiro  83 12 82-9

OBS : glöm ej  att skriva namn, adress & ev. e-mailadress som avsändare

samt vad inbetalningen gäller


Ordinarie vuxen medlem:  250 :-


Familjemedlem: 125:-

Familjemedlemskap kan lösas till person som ingår

i samma hushåll som ordinarie vuxen medlem.


1 års gåvomedlemskap till ny medlem

eller juniormedlemskap (ålder högst 18 år) 150:-

kan skänkas av ordinarie vuxen medlem


Den som skänker ett gåvomedlekrskap skall uppge sitt namn!

Gåvomedlemskap gäller ej till till person som tidigare varit medlem.Välkommen till vår klubb!