VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I JCS 2024 - MEDLEMSINFO


Priser: Kennelannons för uppfödare se kennlar 200:- första året

därefter 100:-/år , Gratis valpannons - gäller 2 mån. / kull


OBS

MEDLEMSAVGIFT I JCS för 2024 är 275:-

Medlemskap gäller kalenderår

(1/1 - 31/12)

JCS Postgiro 83 12 82-9


Payments from abroad

with IBAN Account

IBAN: SE15 9500 0099 6042 0831 2829

BIC-kod (SWIFT-address): NDEASESS


EU +Norge and Iceland in in SEK or EURO


KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP I JAPANESE CHIN SOCIETETEN INKL.  SDHK


JCS:s  medlemskap innefattar således även ett medlemskap i SDHK

med möjlighet att ställa ut på alla SDHK:s utställningar


Medlemskap gäller kalenderår! (1/1 - 31/12)

Ny medlem är naturligtvis välkommen även annan tid på året!


Medlemsavgifter enl. nedan insättes på JCS Postgiro  83 12 82-9

OBS : glöm ej  att skriva namn, adress & ev. e-mailadress som avsändare

samt vad inbetalningen gäller


Ordinarie vuxen medlem:  275 :-


Familjemedlem: 125:-

Familjemedlemskap kan lösas till person som ingår

i samma hushåll som ordinarie vuxen medlem.


1 års gåvomedlemskap till ny medlem

eller juniormedlemskap (ålder högst 18 år) 150:-

kan skänkas av ordinarie vuxen medlem


Den som skänker ett gåvomedlekrskap skall uppge sitt namn!

Gåvomedlemskap gäller ej till till person som tidigare varit medlem.Välkommen till vår klubb!


BREV TILL MEDLEMMAR länk