Ordförandes rader  SDHK


Det är i skrivande stund redan höst i halva Sverige, där jag bor känns det mer som högsommar …

Första tack för ett informativt och trevligt rasklubbsmöte igår kväll. Ser fram emot fler sådana. Nästa planerar vi i januari-februari.


Från SKK kan jag ta upp frågan om det förestående Kennelfullmäktige. Det är mer komplicerat än jag tidigare kan påminna mig. Många motioner, en hel del från oss, men dessvärre också flera som avslås av SKK-CS eller anses besvarade trots att vi är av motsatt uppfattning. Vi får kämpa för att föra fram våra åsikter. Allt om KF hittar ni på SKKs hemsida, gå gärna in och läs och tyck. Även personvalen är komplicerade i år. En ny ordning har lett till att valberedningen vi flera tillfällen skickat ut testförslag och fått reaktioner som lett till nya förslag. Ännu är det slutliga förslaget inte ute. Det är ett viktigt val och enligt uppgift ska KF livestreamas vilket ger er möjlighet att ta del bekvämt hemifrån.


Vi har i gruppen som förhandlar med SKK om Bracycefalaraser och tester kommit en bit på väg. De första testerna är genomförda, 140 registrerade och ytterligare ett antal nyss genomförda som inte hunnit reggas. Ser bra ut hittills. Det går i dagarna ut informationsbrev till dessa rasers hundägare registrerade i SKK.


Hoppas ni upptäckt att vi har en ny hemsida för SDHK. Om ni inte hittar rätt kolla runt lite för det mesta finns men kanske får du leta på lite annan plats än tidigare. Om du inte hittar eller har synpunkter, skicka ett meddelande till webmaster och berätta. Adressen hittar du på hemsidan.


Som ni vet så är alla rasklubbar skyldiga att arrangera domarkonferenser för sina raser vart 10e år. Detta är enormt dyrt och vi har därför skrivit till SKK-DK och bett att på försök få göra om vår kommande till ett antal webbinarier på 1,5 till 2 timmar att sända kvällstid. Det skulle rätt genomfört kunna spara mycket pengar för oss, ge kunskap och dessutom gå att återanvända på olika sätt och till olika målgrupper. Vi väntar svar inom kort.


Avslutningsvis; nu när vi fått sommartemperaturer igen, Inga hundar i Varma bilar, det blir lika varmt i bilen nu som under högsommaren.


Liz-Beth C Liljeqvist

 

©Japanese Chin Societeten