RAS

FCI JAPANESE CHIN STANDARDFCI_STANDARD.html
 

RAS

För påseende till medlemmar och uppfödare i JCS

Ras är inte fullt granskad eller godkänd ännu och kan därför komma att ändras!