Styrelse

enl konst. möte 2023-03-05

2023-06-27 ändring av ordförande


Ordförande

Harrieth Sandberg

ordforande@japanesechin.se


Sekreterare

Irene Sandström

irenesekreterare@japanesechin.se


Kassör

Kicki Stavenborn

kassor@japanesechin.se


Ord. Ledamot

Charlotta (Lotta) Östholm

charlotta.ledamot@japanesechin.se


Ord. ledamot

Anna Johansson

anna.suppl@japanesechin.se


Ord. Ledamot

Charlotte Eriksson

charlotte.ledamot@japanesechin.se


Ord. Ledamot

Inga-Lill Orremark

Mail


Suppleanter

Monica Nilsson

monica.ledamot@japanesechin.se


Jimmie Lundgren

jimmie@japanesechin.se


Linda Andersson

linda@japanesechin.se
Organisationslista

mail adresser. se styrelse


Avelskommitté

Sammank. Irene Sandström

Jimmie Lundgren


Materialförvaltare

Anna Johansson


Tio-i-toppräkning

Charlotta Östholm


Tävlingsansvariga

Harriet Sandberg - sammankallande

Kicki Stavenborn

Charlotta Östholm


Arbetsutskottet (AU) mail se styrelse

Ordförande, Sekreterare & Kassör


Firmatecknare JCS se styrelse

Ordförande och kassör

(var för sig)


Webmaster

Barbro Stensson

webmaster@japanesechin.se


Revisorer

Ordinarie revisor: Monica Börjesson

suppl. Maria Lönnhammar


Valberedning

Sammankallande:Göran Sjögren

gsjogren68@gmail.com

Eva Bjärlund

evabjrlund@gmail.com

©Japanese Chin Societeten