Styrelse

enl konst. möte 2024-02-18


Ordförande

Harrieth Sandberg

ordforande@japanesechin.se


Vice ordförande

Charlotta (Lotta) Östholm

charlotta.ledamot@japanesechin.se


Sekreterare

Irene Sandström

irenesekreterare@japanesechin.se


Kassör

Kicki Stavenborn

kassor@japanesechin.se


Ord. ledamot

Linda Andersson

linda@japanesechin.se


Ord. Ledamot

Jimmie Lundgren

jimmie@japanesechin.se


Ord. Ledamot

Charlotte (Lotta2) Eriksson

charlotte.ledamot@japanesechin.se


Suppleanter

1 Monica Nilsson

monica.ledamot@japanesechin.se


2 Helena Stolt

helena@japanesechin.se


3 Eva Borg Broberg

evasuppleant@japanesechin.se
©Japanese Chin Societeten

Organisationslista

mail adresser. se styrelse


Avelskommitté

Sammank. Irene Sandström

Jimmie Lundgren


Materialförvaltare

Anna Johansson


Tio-i-toppräkning

Charlotta Östholm


Tävlingsansvariga

Harriet Sandberg - sammankallande

Charlotte Eriksson

Helena Stolt


Arbetsutskottet (AU) mail se styrelse

Ordförande, sekreterare & Kassör


Firmatecknare JCS se styrelse

Ordförande och kassör

(var för sig)


Webmaster och redaktör JC Nytt

Barbro Stensson webmaster@japanesechin.se


Revisorer

Ordinarie revisor: Monica Börjesson

suppl. Maria Lönnhammar


Valberedning

Barbro Stensson (Sammankallande)

webmaster@japanesechin.se


Mats Sandström.com

gadget78se@gmail


Eva Bjärlund

evabjrlund@gmail.com