OBS :  JCS / SDHK  medlemsavgift gäller kalenderår  1/1 - 31/12 2023

Regler för poängräkning - se nedan. Poängräknare: Lotta Östholm


p.g.a. Pandemin har resultat från 2021 och 2022 räknats ihop !    


GRATTIS TILL ER ALLA!

     Reg nr              Namn                                            Ägare                                Totalt /Antal


1. SE18747/2022  Arh beauty Zachary             Charlotte Eriksson/Jimmie Lundgren    70/5      


2. SE46431/2018  Phiil's Japanese Hector                Göran Sjögren                              65/5      


3. SE59237/2019  Good Time's Private Dancer        Göran Sjögren                               61/5      


4. SE55955/2021  Djakartas Simsalabim                  Charlotte Eriksson                         49/5    


5. SE25408/2022  Redrowan Lodge Kirishima          Nettan Thunis                                48/4      


6. SE58690/2020  Good Time's Boskolino Dancer   Göran Sjögren                                42/3      


7. SE16421/2017  Good Time's Breakdancer           Anna Johansson                            41/5      


8. SE12855/2019  Joneshill's Toy-A-Ma                   Göran Sjögren                                4 0/5      


9. SE61045/2020  Omikudzi Pocahontas                 Kicki Pettersson                              35/4      


9. SE23783/2021  Harizma Rosmari                        Irene Sandström                              35/4      


10. SE37676/2012  Tamagotchi                                Anna Johansson                              30/5    


     Bästa veteran

1. SE37676/2012  Tamagotchi                                 Anna Johansson                              50/5      

TIO I TOPP 2021-2022 SLUTRESULTAT

Tio i Topp 2019TIO_I_TOPP_2019.htmlTIO_I_TOPP_2019.htmlshapeimage_5_link_0
 

 

OBS

På förekommen anledning meddelas  att medlemsavgift

som betalats efter ev. vinst på svensk off. utställning

ej berättigar till poäng

på Tio i Toppllstan gällande de utställningar då ägaren ej var medlem i JCS