OBS!
MEDLEMSAVGIFT I JCS
för 2024 är 275:-
Medlemskap gäller kalenderår!
(1/1 - 31/12)
JCS Postgiro 83 12 82-9

Payments from abroad
with IBAN Account
IBAN: SE15 9500 0099 6042 0831 2829
BIC-kod (SWIFT-address): NDEASESS
EU +Norge and Iceland in
in SEK or EUROMEDLEMSINFO.html
E-mail
webmaster@japanesechin.semailto:webmaster@japanesechin.semailto:webmaster@japanesechin.se?subject=shapeimage_3_link_0

VÄLKOMMEN TILL Japanese Chin Societeten - rasklubb för Japanese Chin - ass. med SDHK medl.avgift 275:-/år

 

© Japanese Chin Societeten

j a p a n e s e c h i n . s e

Senaste Uppdateringar

2024-02-19

OBS
JCS 50 - ÅRS JUBILEUM
RASSPECIAL 2024
klicka härJCS_50_AR_RASSPECIAL.htmlJCS_50_AR_RASSPECIAL.htmlJCS_50_AR_RASSPECIAL.htmlJCS_50_AR_RASSPECIAL.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2